<<< Nazad

 

FILTERI

 

namena:

Peščani filteri AQ PF su jednostavni uređaji koji služe za dočišćavanje prethodno biološki prečišćenih otpadnih voda kao tercijalni segment. Mogu se ugraditi iza trikomornih bioloških senkrupa MICRO  ili bioloških POV ECO. Čine jedinstvenu celinu i pogodni su i za konstantan ali i za povremeni rad (vikendice, rekreaciona naselja...)
Velika prednost je u jednostavnom radu bez potrebe za ikakvom energijom. Učinak čišćenja se kreće između 92 - 98%.

opis :

Biološki peščani filter se sastoji iz rezervoara veće dužine od PP , ulaznog razdelnog cevovoda, izlaznog sabirnog cevovoda, servisno ventilacione šahte peščane ispune različite granulacije koja je prekrivena geotekstilom i tanjim slojem zemlje.

 

 

<<< Nazad

 

AQUAPUR - VAŠ DOBAR ODNOS PREMA PRIRODI I OKRUŽENJU

www.aquapur.rs