back

Montaža i ugradnja bazena

Na izabranom mestu iskopati bazensku rupu, za 40cm širu i dužu od izabrane  dimenzije bazena. Na temeljnu ploču kompaktni bazen se spušta ručno ( prosečna težina 400 kg ) ili uz pomoć dizalice.
ugradnja montaznih bazena

ukopani bazen

Na dnu građevinske rupe je neophodno izbetonirati armiranu betonsku ploču debljine 15 cm. Na suvu ploču se potom stavlja stirodur 2-3 cm koji služi za izravnavanje neravnina a istovremeno je i toplotna izolacija bazena.
Na vertikalnim rebrima bazena već su ugrađene armaturne šipke. Bočne strane bazena obložene se Stirodur pločama debljine 5 cm, koje služe za diletaciju i kao  toplotna izolacija bazenske vode.

 

 


montazni bazen

Gornja ivica bazena se razapne i učvrsti daskama. Potom se bočni zidovi
suvim, mršavim betonom, uz istovremeno punjenje bazena vodom , koja uvek mora biti 15 cm iznad linije betoniranja. Beton se ne sme nabijatu.

 

Više na linku - Građevinska priprema

back