REZERVOARI ZA PITKU VODU

 

Upotreba rezervoara za vodu

 

Plastični rezervoari bez pritiska tip AQUAPUR  RV (valjkasti) i RK (četvrtasti) su predviđeni za skladištenje i akumulaciju raznih tečnosti, granulata i rasipnih materijala.
Materijal upotrebljen za izradu rezervoara (polipropilen ili polietilen) ima atest za upotrebu u prehrambenoj industriji, kao i u vodoprivredi za akumulaciju pitke vode ili kao deo tehnologije za preradu pitke vode.

Materijal PP ili PE je izuzetno otporan na agresivne hemikalije i pogodan je za upotrebu u hemijskoj industriji i za skladištenje materija koje ugrožavaju životnu okolinu i zdravlje.

 

 

Tehnički podaci

 

Vrste rezervoara

Rezervoari AQUAPUR se proizvode u dva osnovna oblika RV – valjkasti i RK –četvrtasti, u raznim tipskim veličinama , ili po narudžbini.
Oba tipa se isporučuju u dve verzije: za nadzemno korišćenje ili podzemnu ugradnju.

Nadzemni rezervoari se smeštaju na površinu, u proizvodne hale ili u slobodnom prostoru. Konstrukcija rezervoara je samonoseća, statički stabilna, a za upotrebu napolju proizvedena je od materijala sa UV stabilizatorom.

Podzemni rezervoari su namenjeni za ugradnju u teren, i isporučuju se kao samonoseći, predviđeni za obasipanje inertnom zemljom ili u varijanti za delimično ili potpuno obetoniranje, u zavisnosti od geoloških uslova terena u koji se ukopavaju.

Kapacitet rezervoara je od 1m3 do 25m3. Međusobnim povezivanjem i postavljanjem mogu se dobiti veliki kapaciteti.

Materijal za izradu
Rezervoari se izrađuju specijalnom tehnologijom varenja od posebno ojačanih homogenih kopolimerskih polipropilenskih ploča debljine od 5 do 80 mm.

 

polipropilenskih plo?a

Konstrukcijska rešenja
Rezervoari se izrađuju na osnovu računarskih proračuna u programu NEXIS 32 za pojedine medije. Samonoseći rezervoari su proračunati na hidrostatičko opterećenje i opterećenje okolne zemlje. Isključuju bilo kakav podpritisak ili nadpritisak u unutrašnjosti rezervoara.Takođe isključuju opterećenje od prolaska vozila (u slučaju ukopavanja u zemlju). Rezervoar je opremljen ulaznim šahtom sa poklopcem.

Ugradnja podzemnih rezervoara
Rezervoar se ugrađuje u iskopanu građevisku jamu na izbetoniranu osnovnu ploču i okolo zasipa inertnom zemljom. Osnovna ploča mora biti armirana i min. debljine 10 cm od običnog betona. Ukoliko su u blizini jame komunikacije ili se javlja podzemna voda rezervoar mora biti izbetoniran.