<<< Nazad

 

SEPARATOR ULJA I NAFTNIH DERIVATA

 

UPOTREBA

Separatori NAFTINIH DERIVATA upotrebljavaju se svuda gde otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih mineralnih tečosti (nafta i derivati). Uglavnom se radi o površinskoj vodi - kišnici koja spira naftna zagađenja sa površine parkinga, pumpi, kolovoza itd. Ugrađuju se kao predprečistači ispred prečistača otpadnih voda ili pre ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju. Separatori naftinih derivata javljaju se kao neizbežan stepen u primarnom prečišćavanju otpadnih voda jer se otklanjanjem neftinih derivata znatno rasterećuje sekundarni tretman otpadnih voda i štite vodotokovi od zagađenja. U nekim delatnostima separatori naftinih derivata su jedini činitelji prečišćavanja otpadnih voda i zakonski se insistira na njihovoj ugradnji.

Svi naši separatori naftinih derivata ispunjavaju važeće srpske i evropske norme reda ČSN EN 858
# SRPS EN 858-1 Osnove za projektovanje, izradu i probe, obeležavanje i upravljanje
# SRPS EN 858-2 Separatori lakih tečnosti, Deo 2: izbor nazivne veličine, instalacija, rad i održavanje
# ČSN EN 858-1 Osnove za projektovanje, izradu i probe, obeležavanje i upravljanje
# ČSN EN 858-2 Separatori lakih tečnosti, Deo 2: izbor nazivne veličine, instalacija, rad i održavanje

Navedene norme dozvoljavaju na izlazu dve razne vrednosti NEM:
# Klasa  I : < 5mg/l  (u području vodozahvata  0,2-0,5 mg/l)
# Klasa II : < 100mg/l  (recipijent II i III kategorije)


TIPIČNE OBLASTI UPOTREBE
- saobraćajnice,parkinzi tržnih centara, hotela, motela
- benzinske pumpe i njihovi parkinzi                                                                                                 
- auto servisi, perionice automobila
- otvorene prodavnice automobila, kao i sve površine s kojih bi kišnica mogla biti zagađena naftinim derivatima

FUNKCIONISANJE

Separatori naftinih derivata proizvode se od polipropilenskih ploča kao vodonepropusni rezervoar sa potopljenim pregradama, usporivačima, specijalnim koalescentnim i sorpcijskim filterima.
Postoje više vrsta separatora nafte u zavisnosti od namene i vrste filtera koji se koriste:

- gravitacioni separator
- separator sa koalescentnim filterom
- separator sa (koalescentnim i ) sorpcijskim filterom od FIBROIL-a ili REO Fb

Tehnološki proces čišćenja-odvajanja naftnih materija  odvija se u tri stepena:
- gravitaciona separacija i taloženje nerastvorivih materija
- intenzivna separacija naftnih materija u koalescentnom filteru
- dočišćavanje na specijalnom sorpcijskom filteru, gde se nafne materije vezuju na vlakna sorpcijskog materijala REO Fb

U separatoru je integrisan rezervoar za mulj (sedimentacija), koalescentni uložak i nosači filtera. Separator može biti opremljen i automatskim uređajem za zatvaranje izlaza, i automatskim upozoravajućim uređajem koji signalizira neophodno pražnjenje separisanih naftnih materija.
Ukoliko otpadna voda sadrži veću količinu nerastvorljivih materija (pesak i mulj) neophodno je pred separator ugraditi i hvatač peska-mulja (specijalni taložnik).

Kvalitet prečišćene vode na izlazu iz separatora sa :
GRAVITACIONIM  FILTEROM je 70-100mg/l  naftinih derivata (NEM) u litri vode.
KOALESCENTNIM  FILTEROM je 5mg/l
SORPCIJSKIM FILTEROM je  0,2-0,5 mg/l

 

 

ODREĐIVANJE VELIČINE SEPARATORA
             
Veličina i efikasnost separatora nafte zavise od mnogo faktora:
- od količine priliva  otpadne vode koja protiče za sekundu [l/s]
- od površine odvodnjavanja [m2]
- od vrste nečistoća
- od kocentracije nerastvorljivih nečistoća (pesak,mulj)
- od upotrebljenog sredstva za pranje

Veličinu separatora određuje priliv vode  u l/s koju separator može da preradi. Separator se pojektuje tako da može da savlada i petostruki dotok pri provali oblaka. Ukoliko nije poznata količina dotoka vode, moguće je upotrebiti kao osnovnu orijentaciju površinu sa koje se spira voda u m2.
Separatori do određene veličine mogu biti slobodnostojeći-samonoseći, ili ukopani i obetonirani.
U oba slučaja zahtevaju izbetoniranu podnu ploču na koju se postavljaju


Gravitacioni separatori SUG

Cilindrični oblik od Q (l/s)  0,5 do Q 20
Prečnik  1027mm - 3067mm , visina 900mm do 2500mm

Tip
Q [l/s]
D [mm]
H [mm]
Dul/Dizl
Hul
Hizl
V [m3]
m [kg]
SUG 0.5
0.5
1027
900
110
780
710
0.65
20.2
SUG 1.5
1.5
990
1500
110
1360
1270
1.001
25.6
SUG 3
3.0
1248
1500
110
1360
1270
1.628
45.3
SUG 6
6.0
1547
1500
160
1330
1230
2.562
60.3
SUG 10
10.0
1724
1500
160
1330
1230
3.214
69.9
SUG 15
15.0
2189
1500
200
1345
1250
5.277
105.1
SUG 20
20.0
2437
1500
200
1345
1250
6.564
151.3
SUG 30
30.0
2841
2000
300
1770
1660
11.968
301.0
SUG 40
40.0
2959
2000
300
1770
1680
13.049
401.0
SUG 50
50.0
3067
2500
300
2280
2180
17.51
452.0


Separatori ulja sa koalescentnim filterom

Cilindrični oblik – ugradnja u zelenu površinu

Tip

Q [l/s]

D [mm]

H [mm]

Dul/Dizl

Hul

Hizl

m [kg]

AQ AS TOP 1 RC/EO/PP

1

1280

1350

110

1175

1060

89

AQ AS TOP 3 RC/EO/PP

3

1280

1520

200

1250

1150

97

AQ AS TOP 6 RC/EO/PP

6

1520

1470

200

1250

1150

119

AQ AS TOP 10 RC/EO/PP

10

1760

1620

200

1400

1300

154

AQ AS TOP 15 RC/EO/PP

15

2000

1470

200

1250

1150

174

AQ AS TOP 20 RC/EO/PP

20

2240

1470

200

1250

1150

204

AQ AS TOP 30 RC/EO/PP

30

2470

1810

300

1500

1400

264

AQ AS TOP 40 RC/EO/PP

40

2470

1810

300

1500

1400

264Separatori ulja sa koalescentnim filterom

Cilindrični oblik – ugradnja u kolovoznu površinu

Tip

Q [l/s]

D [mm]

H [mm]

Dul/Dizl

Hul

Hizl

m [kg]

AQ AS TOP 1 RC/EO/PB

1

1280

1500

110

1175

1060

120

AQ AS TOP 3 RC/EO/PB

3

1280

1670

200

1250

1150

130

AQ AS TOP 6 RC/EO/PB

6

1520

1670

200

1250

1150

164

AQ AS TOP 10 RC/EO/PB

10

1760

1820

200

1400

1300

212

AQ AS TOP 15 RC/EO/PB

15

2000

1670

200

1250

1150

237

AQ AS TOP 20 RC/EO/PB

20

2240

1670

200

1250

1150

277

AQ AS TOP 30 RC/EO/PB

30

2470

2010

300

1500

1400

358

AQ AS TOP 40 RC/EO/PB

40

2470

2010

300

1500

1400

358

AQ AS TOP 50 RC/EO/PB

50

2720

2010

300

1500

1400

409

AQ AS TOP 65 RC/EO/PB

65

2960

2220

300

1650

1550

490Separatori ulja sa koalescentnim filterom kontejnerskog tipa

Tip

Q [l/s]

L [mm]

B [mm]

H [mm]

Dul/Dizl

Hul

Hizl

m [kg]

AQ AS TOP 15 RC/K/ER

15

2160

1500

1520

200

1220

1120

405

AQ AS TOP 20 RC/K/ER

20

2160

1500

1520

200

1220

1120

405

AQ AS TOP 30 RC/K/ER

30

3160

1500

1520

250

1170

1070

513

AQ AS TOP 40 RC/K/ER

40

3160

2000

1520

300

1120

1020

609

AQ AS TOP 50 RC/K/ER

50

3500

2160

1520

300

1120

1020

681

AQ AS TOP 65 RC/K/ER

65

3160

2000

2020

300

1620

1520

772

AQ AS TOP 80 RC/K/ER

80

3500

2160

2020

300

1620

1520

860

AQ AS TOP 100 RC/K/ER

100

4160

2400

2020

300

1620

1520

1022

AQ AS TOP 125 RC/K/ER

125

5160

2400

2020

400

1520

1420

1197

AQ AS TOP 150 RC/K/ER

150

5160

2000

2520

400

2020

1920

1334Separatori sa koalescentnim filterom SUK

Tip
Q [l/s]
D [mm]
H [mm]
Dul/Dizl
Hul
Hizl
V [m3]
m [kg]
SUK 1 ZP
1.0
1090
1000
110
890
780
0.814
32.2
SUK 3 ZP
3.0
1102
1100
200
930
830
0.916
37.2
SUK 6 ZP
6.0
1259
1300
200
1145
1045
1.438
47.8
SUK 10 ZP
10.0
1481
1500
200
1340
1240
2.338
63.0
SUK 15 ZP
15.0
1652
1500
200
1340
1240
2.94
80.7
SUK 20 ZP
20.0
1890
1500
200
1340
1240
3.892
104.5
SUK 30 ZP
30.0
2342
1500
300
1290
1190
6.068
151.5
SUK 40 ZP
30.0
2342
1500
300
1290
1190
6.068
151.5
SUK 50 ZP
50.0
2400
2000
300
1790
1690
8.45
242.8
Separator ulja sa sorpcijskim filterom

Cilindrični oblik – ugradnja u zelenu površinu

Tip

Q [l/s]

D [mm]

H

Dul/Dizl

Hul

Hizl

m [kg]

AQ AS TOP 1.5-3 SOR EO/PP

1,5 - 3

1280

1462

200

1150

1050

94

AQ AS TOP 5-10 SOR EO/PP

5-10

1520

1470

200

1150

1050

119

AQ AS TOP 15 EO/PP

15

1760

1470

200

1150

1050

145

AQ AS TOP 20 EO/PP

20

2000

1470

200

1150

1050

174

AQ AS TOP 30 EO/PP

30

2240

1810

300

1400

1300

230

AQ AS TOP 40 EO/PP

40

2470

1810

300

1400

1300

281Separator ulja sa sorpcijskim filterom

Cilindrični oblik – ugradnja u kolovoznu površinu

Tip

Q [l/s]

D [mm]

H

Dul/Dizl

Hul

Hizl

m [kg]

AQ AS TOP 1.5-3 SOR EO/PB

1,5 - 3

1280

1670

200

1150

1050

121

AQ AS TOP 5-10 SOR EO/PB

5-10

1520

1670

200

1150

1050

164

AQ AS TOP 15 EO/PB

15

1760

1670

200

1150

1050

199

AQ AS TOP 20 EO/PB

20

2000

1670

200

1150

1050

237

AQ AS TOP 30 EO/PB

30

2240

2010

300

1400

1300

314

AQ AS TOP 40 EO/PB

40

2470

2010

300

1400

1300

358

AQ AS TOP 50 EO/PB

50

2720

2010

300

1400

1300

409

Koalescentni i sorpcijski separatori SUKS

Cilindrični oblik od Q(l/s) 1-30 l/s

Tip
Q [l/s]
Dk[mm]
Ds [mm]
H [mm]
Dul/Dizl
Hul
Hizl
V [m3]
m [kg]
SUKS 3
3
2414
1385
1500
160
1370
1170
8.489
220.0
SUKS 6
6
2327
1666
1500
160
1370
1170
8.958
262.0
SUKS 10
10
2423
1732
1500
200
1350
1150
9.731
276.8
SUKS 15
15
2564
1756
2000
200
1830
1630
14.139
403.8
SUKS 20
20
2663
1664
2000
200
1830
1630
14.451
427.2
SUKS 30
30
2696
1926
2000
250
1802
1602
16.117
486.4


SEPARATORI MOGU BITI IZRAĐENI I PO POSEBNOJ DIMENZIJI ZBOG OGRANIČENOSTI PROSTORA

 

PRIMENA TEHNOLOGIJE AQUASEPUR NAF NA PARKIRALIŠTA I MANIPULATIVNE POVRŠINE

Ova mesta imaju zajedničko da u vreme kiše stvaraju otpadne vode zagađene naftnim i nerastvorljivim materijama. U poređenju sa tehnološkim vodama iz perionica automobila i automehaničarskih radionica, stepen zagađenja nafnim materijama je izrazito niži, a pre svega naftne materije nisu hemijski emulgirane
Ova činjenica znači i predpostavku njihovog lakšeg izdvajanja i odstranjivanja, te nisu potrebni za prečišćavanje vode ni hemijski ni biološki uređaji. Sasvim su dovoljne fizičke metode upotrebljene u separatorima naftinih materija AQUASEPUR, gravitacionim ili sa koalescentnim, odnosno sorpcijskim filterom. U separatorima su korišćeni elementi za gravitaciono taloženje nerastvorivih materija i flotacija neemulgovanih naftnih materija (<100 mg/l). Zatim se naftne materije još bolje izdvajaju uz pomoć koalescentnih filtera (<5mg/l ), a upijanjem u sorpcijske uloške ostaje manje od 0,5mg/l neemulgovanih naftnih materija u vodi.

Odgovarajući tip separacijskog uređaja (snaga prečišćavanja Q u l/sec) izračunava se ovako:
A x B x C = Q
A (kvadratura štićene površine u m2)
B (količina vode u litrima po m2 za sekundu kišnog pljuska normativno merena 10 minuta i ustanovljena metereološkom službom za traženu lokaciju)
C  (koeficijent propustnosti štićene površine)

Hipotetični primer:
A razmer površine koju treba zaštititi je 1500m2
B normativ kiše za traženu lokaciju je 124l/sec/ha, tj. 0,0124l/sec/m2
C koeficijent štićene površine (uzećemo 0,7 za asfaltnu površinu pada 1% )

Q = AxBxC = 1500m2 x 0,0124 l/sec/m2 x 0,7 = 13,02 l/secTabela koeficijenata

Vrsta zemljišta, način izgradnje,
vrsta površinskog uređenja

Konfiguracija i nagib terena

ravan do 1%

kos 1-5%

strm preko 5%

izgrađene površine (krovovi)

0,9

0,9

0,9

asfaltirane i betonirane površine,
popločane sa zalivenim fugama

0,7

0,8

0,9

popločano, valjani makadam - tucanik

0,3

0,4

0,5

obične površine neuređivane

0,2

0,25

0,3

igrališta, voćnjaci, groblja 0,1 0,15 0,2
polja, livade, zeleni pojas 0,05 0,1 0,15
šume 0 0,05 0,1


AQUASEPUR - ČUVA NAŠU VODU

 

ŠTITEĆI VAŠU OKOLINU - ŠTITITE I SEBE I VAŠU DECU

I OBEZBEĐUJETE LEPŠU I SIGURNIJU BUDUĆNOST

 

<<< Nazad

 

AQUAPUR - VAŠ DOBAR ODNOS PREMA PRIRODI I OKRUŽENJU

www.aquapur.rs