<<< Nazad

 

SEPARATOR MASTI I ULJA

 

UPOTREBA

Separatori masti i ulja upotrebljavaju se svuda gde otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih životinjskih i biljnih masti i ulja. Ugrađuju se kao predprečistači ispred prečistača otpadnih voda ili pre ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju. Separatori masti i ulja čuvaju kanalizaciju od zapušavanja ili potpunog začepljenja.

TIPIČNE OBLASTI UPOTREBE
- restorani, hoteli, pansioni, menze
- klanice, prerade mesa, mesare
- proizvodnja gotovih jela, konzerviranje, poslastičarnice
- pržionice, prerada ribe, prerada živine

 

 

FUNKCIONISANJE

Separatori masti i ulja proizvode se od polipropilenskih ploča kao vodonepropusni rezervoar sa potopljenim pregradama i usporavačima. U separator masti dovodi se isključivo voda koja je zaprljana mastima životinjskog ili biljnog porekla i koja nije razređena ostalim otpadnim vodama odnosno kišnicom. Ta voda nesme ni u kom slučaju biti zaprljana mineralnim uljima. Otpadna voda (kuhinjska)  dovodi se do taložnog rezervoara separatora, gde se znatno uspori njena brzina, voda se umiri i dolazi do taloženja čestica težih nego voda. U delu za separaciju odvajaju se čestice masnoća koje su lakše nego voda. Te čestice se skupljaju na površini vode gde stvaraju plivajući sloj masnoće koja se povremno odstranjuje. Prečišćena voda protiče ispod potopljene pregrade izlivnom cevi.

ODREĐIVANJE VELIČINE SEPARATORA
             
Veličina i efikasnost separatora zavise od mnogo faktora:        
- od količine otpadne vode koja proteče u jedinici vremena (l/s)
- od temperature vode
- od vrste nečistoće
- od kocentracije nečistoća
- od upotrebljavanog sredstva za pranje

Veličinu separatora određuje protok vode u l/s koju separator može da preradi. Ukoliko nije poznata količina protičuće vode, moguće je upotrebiti kao osnovnu orijentaciju sledeće tabele.
Preporučujemo da se za vodu topliju od 50°C i za izuzetno zaprljanu otpadnu vodu (velika koncentracija nečistoća) obavezno upotrebi separator iz sledeće više grupe veličina.
Separatori do određene veličine mogu biti slobonostojeći-samonoseći, ili ukopani i obetonirani.
U oba slučaja zahtevaju izbetoniranu podnu ploču na koju se postavljaju

 

Tabela za određivanje veličine separatora

Tip

Broj jela

Q [l/s]

Prečnik [mm]

Visina  [mm]

Dul/Dizl

Zapremina [m3]

SEP 0.5

0-50

0,5

872

1000

75

0,502

SEP 1

50-100

1

1100

1300

110

1,078

SEP 2

100-200

2

1100

1500

110

1,244

SEP 4

200-400

4

1400

1500

110

2,077

SEP 7

400-700

7

1800

1600

160

3,75

SEP 10

700-1000

10

2000

1800

160

5,231

SEP 15

1000-1500

15

2100

1800

160

5,788U sve separatore se po želji mogu ugraditi i posebne posude za skupljanje masnoce koje se mogu vaditi a tako tako olakšati čišcenje i održavanje separatora.
Svi separatori su opremljeni zatvarajućim šahtovima na poklopcima separatora prečnika Ø600 do
Ø 900 mm kroz koje se povremeno mora kontrolisati količina odvojenih-skupljenih masti. U zavisnosti od opterećenja separator se mora čistiti od masti u posebne posude za skupljanje masnoće koji se potom predaju određenim institucijama na dalju preradu ili odlaganje.

AQUASEPUR - ČUVA NAŠU VODU

 

ŠTITEĆI VAŠU OKOLINU - ŠTITITE I SEBE I VAŠU DECU

I OBEZBEĐUJETE LEPŠU I SIGURNIJU BUDUĆNOST

 

 

<<< Nazad

AQUAPUR - VAŠ DOBAR ODNOS PREMA PRIRODI I OKRUŽENJU

www.aquapur.rs