<<< Nazad

 

VODONEPROPUSTNE SEPTIČKE JAME

 

Vodonepropustne septičke jame su osnovni uređaj za prikupljanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda iz izolovanih domaćinstava, vikendica, lovačkih kuća... Koriste se u slučajevima kada ne postoji izgrađen sistem javne kanalizacije. Sabirne jame su izgrađene od polipropilena (PP) i 100 % su vodonepropusne. Mogu se ugraditi i kao uložak u postojeću jamu ukoliko ima prostora. Postavljaju se na izbetonirano dno rupe i najčešće ih je dovoljno  obasuti peskom, sem u slučajevima gde ima podzemnih voda kada se moraju obetonirati.
U zavisnosti od kapaciteta i opterećenja (broja ES) moraju se periodično prazniti u skladu sa zakonskim odredbama od strane ovlašćene firme .

 

 

<<< Nazad

 

AQUAPUR - VAŠ DOBAR ODNOS PREMA PRIRODI I OKRUŽENJU

www.aquapur.rs